Usnesení ze zasedání VV VČTS

Category: Usnesení VV VČTS


Celý článek

Usnesení ze zasedání VV VČTS

Category: Usnesení VV VČTS

Celý článek

Informace pro kluby VČTS

Category: Aktuality

Informace pro kluby sdružené ve VČTS o.s.

Stav členské základny k 31.12. 2012 – 77 klubů a právnických osob

Registrační poplatek pro rok 2013 je 600 Kč. Kluby, které zaplatí registrační poplatek nejpozději do 28.2.2013 obdrží 20 ks tenisových míčů.

Pozor, účet pro zaslání registračního poplatku je nově  107-3124390227/100

Variabilní symbol – uveďte identifikační číslo klubu  50xxx

Vzhledem k tomu, že některé kluby, které poslaly v souladu se Stanovami ČTS registrační poplatek na příslušný oblastní tenisový svaz, tedy na náš VČTS, byly perzekuovány a bylo jim bráněno v řádné činnosti a upírána práva řádného člena ČTS (organizace turnajů, přihlášení družstev) ze strany uměle vytvořeného VčOTS, doporučujeme klubům zaslat i 1000,- Kč na ČTS nebo na uměle vytvořený subjekt VčOTS. Tyto neoprávněné a vynucené registrační poplatky budou opět vymáhány soudně.

Doporučujeme klubům soustavně vznášet dotazy na vedení ČTS ohledně rozpočtu, hospodaření a hlavně použití  poplatků od klubů a hráčů, které se nehorázně zvedly.

Upozorňujeme kluby, že za hospodaření ČTS je dle Stanov zodpovědná celá členská základna a vedení ČTS je vázáno vlastními Stanovami sdělit informace o hospodaření do 30 dnů.

      Soustředění SCM a TSM při VČTS sezóna 2013

              1.   22.3-24.3. 2013    Špindlerův Mlýn

     2.  12.4.-13.4.2013     Pardubice

                   3.   27.9-28.9. 2013    Moravská Třebová

     4.   26.10-27.10.2013 Pardubice

Kluby sdružené ve VČTS mohou prostřednictvím šéftrenéra střediska p. Jaroslava Vratislava navrhnout zařazení talentovaných i pracovitých hráčů na soustředění.

Ing. Jiří Kadaník

Prezident VČTS
Celý článek

Usnesení ze zasedání DR VČTS

Category: Usnesení DR VČTS

Usnesení ze zasedání DR VČTS ze dne 22.11.2012

 

 

Přítomni : Tlapa Miloslav, Pokorný Miroslav, Vratislav Jaroslav,  Mazáč Tomáš, Beck Vladimír, Vlasák Miroslav, Čejchan Tomáš, Janovský Zdeněk, Hanuš Jaroslav

Omluven:

 

 

 

 

  1. DR  bere na vědomí informace o činnosti VV VČTS v roce 2012

 

  1. DR  bere na vědomí plán činnosti VČTS na rok 2013

 

  1. DR  schvaluje rozpočet VČTS na rok 2013

 

  1. DR  schvaluje všechny kroky VV v otázkách soudních žalob a trestních oznámení

 

 

 

 

 

 

V Pardubicích 22.11.2012

 

zapsal :  Miloslav Tlapa předseda DR VČTS

Celý článek

Usnesení VV VČTS

Category: Usnesení VV VČTS

 

Usnesení ze zasedání VV VČTS ze dne 22. 11. 2012

 

 

Přítomni: Jiří Kadaník, Jiří Vopařil, Petr Adler, Petr Makrlík, Renáta Holubová, Milan Nosek, Rostislav Hloušek, Jiří Hác

Omluven: Jiří Bláha

 

Hosté: Miloslav Tlapa –  předseda DR VČTS

 

 

 

VV 01/20  bere na vědomí informace o průběhu jednotlivých soudních žalob, které byly

podány v souladu s usneseními VV

 

VV 02/20  bere na vědomí informace o průběhu jednotlivých trestních oznámení, která byla

podána v souladu s usnesením VV na základě podkladů členské základny

 

VV 03/20   bere na vědomí informaci o splnění plánu činnosti na rok 2012 ve všech oblastech

 

VV 04/20   schvaluje návrh rozpočtu na rok 2013

 

VV 05/20   schvaluje plán činnosti na rok 2013

 

VV 06/20   schvaluje odstoupení Ing. Evy Bulisové z VV z důvodu mateřských povinností.

Děkuje jí za vykonanou práci a přeje jí hodně zdraví.

 

VV 07/20    schvaluje kooptaci Renáty Holubové do VV

 

VV 08/20    gratuluje všem oblastním přeborníkům a medailistům z mistrovství republiky

 

VV 09/20   doporučuje klubům sdruženým ve VČTS vznášet opakovaně v souladu se sta-

novami ČTS dotazy na VV ČTS a Radu ČTS, kam mizí finanční prostředky a o

jaké částky vlastně jde

 

VV 10/12   gratuluje vítězným týmům DC a Fed Cupu, ale zároveň se distancuje od  financování

těchto aktivit z peněz daňových poplatníků přes ČD a další státní firmy.

 

 

 

 

V Pardubicích dne 22.11.2012                            zapsal: Milan Nosek

 

Celý článek

IV. SCM a TSM při VČTS

Category: Aktuality

V neděli 18.11.2012 se  uskutečnilo tenisové a kondiční soustředění ve sportovním centru Polabiny Pardubice.

Na 3.antukových  a 3 badmintonových krytých dvorcích se připravovalo 16 mladých tenistů.

Součástí soustředění byla i regenerace v Aquparku Pardubice.

Výborný řízek a čočková polévka byla připravena ve vyhlášené pardubické restauraci Hradišťanka.

Mladí tenisté se připravovali pod taktovkou nejúspěšnějšího trenéra východočeského regionu pana Jaroslava VRATISLAVA (bývalého člena trenérského týmu Katariny Srebotnik ,nejlépe 17. na WTA) a aktuální mužské krajské jedničky Petra MAKRLÍKA jun. 23.násobného krajského přeborníka.

Vedoucím soustředění byl viceprezident VČTS o.s. pro sportovní činnost Ing.Petr MAKRLÍK.Akce byla pořádána pod záštitou Pardubického kraje.XX

Celý článek

Usnesení ze zasedání VV VČTS

Category: Usnesení VV VČTS

 

Celý článek

II. tenisové soustředění SCM a TSM

Category: Aktuality

II.tenisové soustředění SCM a TSM při VČTS se konalo v Pardubicích v tenisovém centru Polabiny ve dnech 21.-22.9.2012

Mladí tenisté měli k dispozici 3 antukové dvorce ,badbintonové 4 dvorce a 1 krytý dvorec s umělým povrchem. Každý den byl sportovní program zakončen v novém  aquaparku Pardubice. Soustředění se zúčastnilo 15 hráčů a v průběhu soustředění proběhla  náborová akce ,,Nové naděje tenisu“

Soustředění vedl šéftrenér SCM a TSM při VČTS p. Jaroslav Vratislav, kterému asistoval první hráč kraje Petr Makrlík.

Vedoucím soustředění byl Ing.Petr Makrlík viceprezident VČTS pro sportovní činnost.

Akce byla pořádána pod záštitou Pardubického kraje.

p1210595

Celý článek

Usnesení z VV VČTS

Category: Usnesení VV VČTS

Usnesení ze zasedání VV VČTS ze dne 26.6.2012

Celý článek

Usnesení VV VČTS

Category: Usnesení VV VČTS

Usnesení ze zasedán VV VČTS ze dne 29.5.2012

Celý článek