Orgány VČTS

Rada ČTS

1 Ing.Bc.Jiří Bláha vctsblaha@seznam.cz 731 131 166
2 MUDr.Miroslav Pokorný miroslav.pokorny@onhb.cz 604 296 582
3 Bc.Miloslav Tlapa tlapa.miloslav@seznam.cz 605 22 65 84
4 Lucie Marklíková luciemakrlikova@seznam.cz 775 714 334

 

Výkonný výbor

1 Ing.Jiří Kadaník prezident kadanik.j@seznam.cz 721 485 277
2 Ing.Bc.Jiří Bláha 1.víceprezident vctsblaha@seznam.cz 731 131 166
3 Ing.Petr Makrlík 2.víceprezident petr.mak@seznam.cz 775 714 340
4 Milan Nosek sekretář nosek.mi@tiscali.cz 736 288 321
5 Rostislav Hloušek ekonom thala@tiscali.cz 608 601 193
6 Jiří Vopařil člen VV jiri.voparil@orcz.cz 603 480 096
7 Ing.Petr Adler člen VV adler@cstop.cz 725 62 57 14
8 Jiří Hác člen VV jiri.hac@seznam.cz 604 737 657
9 Renáta Holubová člen VV renataholubova@seznam.cz 604 689 505

 

Dozorčí rada

1 Bc.Miloslav Tlapa předseda DR tlapa.miloslav@seznam.cz 605 22 65 84
2 MUDr.Miroslav Pokorný místopředseda DR miroslav.pokorny@onhb.cz 604 296 582
3 Jaroslav Vratislav člen DR trendczech.jv@email.cz 723 606 797
4 Mgr.Tomáš Mazáč člen DR tom.mazac@seznam.cz 777 94 37 11
5 Tomáš Čejchan člen DR 777 000 465
6 Miroslav Vlasák člen DR mirek.vlasak@seznam.cz 608 863 389
7 Mgr.Jaroslav Hanuš člen DR jerry.hanus@seznam.cz 606 392 524
8 Ing. Zdeněk Janovský člen DR 723 965 025