Usnesení ze zasedání DR VČTS

Category: Usnesení DR VČTS

Usnesení ze zasedání DR VČTS ze dne 22.11.2012

 

 

Přítomni : Tlapa Miloslav, Pokorný Miroslav, Vratislav Jaroslav,  Mazáč Tomáš, Beck Vladimír, Vlasák Miroslav, Čejchan Tomáš, Janovský Zdeněk, Hanuš Jaroslav

Omluven:

 

 

 

 

  1. DR  bere na vědomí informace o činnosti VV VČTS v roce 2012

 

  1. DR  bere na vědomí plán činnosti VČTS na rok 2013

 

  1. DR  schvaluje rozpočet VČTS na rok 2013

 

  1. DR  schvaluje všechny kroky VV v otázkách soudních žalob a trestních oznámení

 

 

 

 

 

 

V Pardubicích 22.11.2012

 

zapsal :  Miloslav Tlapa předseda DR VČTS