Informace pro kluby VČTS

Category: Aktuality

Informace pro kluby sdružené ve VČTS o.s.

Stav členské základny k 31.12. 2012 – 77 klubů a právnických osob

Registrační poplatek pro rok 2013 je 600 Kč. Kluby, které zaplatí registrační poplatek nejpozději do 28.2.2013 obdrží 20 ks tenisových míčů.

Pozor, účet pro zaslání registračního poplatku je nově  107-3124390227/100

Variabilní symbol – uveďte identifikační číslo klubu  50xxx

Vzhledem k tomu, že některé kluby, které poslaly v souladu se Stanovami ČTS registrační poplatek na příslušný oblastní tenisový svaz, tedy na náš VČTS, byly perzekuovány a bylo jim bráněno v řádné činnosti a upírána práva řádného člena ČTS (organizace turnajů, přihlášení družstev) ze strany uměle vytvořeného VčOTS, doporučujeme klubům zaslat i 1000,- Kč na ČTS nebo na uměle vytvořený subjekt VčOTS. Tyto neoprávněné a vynucené registrační poplatky budou opět vymáhány soudně.

Doporučujeme klubům soustavně vznášet dotazy na vedení ČTS ohledně rozpočtu, hospodaření a hlavně použití  poplatků od klubů a hráčů, které se nehorázně zvedly.

Upozorňujeme kluby, že za hospodaření ČTS je dle Stanov zodpovědná celá členská základna a vedení ČTS je vázáno vlastními Stanovami sdělit informace o hospodaření do 30 dnů.

      Soustředění SCM a TSM při VČTS sezóna 2013

              1.   22.3-24.3. 2013    Špindlerův Mlýn

     2.  12.4.-13.4.2013     Pardubice

                   3.   27.9-28.9. 2013    Moravská Třebová

     4.   26.10-27.10.2013 Pardubice

Kluby sdružené ve VČTS mohou prostřednictvím šéftrenéra střediska p. Jaroslava Vratislava navrhnout zařazení talentovaných i pracovitých hráčů na soustředění.

Ing. Jiří Kadaník

Prezident VČTS