Rubrika Aktuality

IV. SCM a TSM při VČTS

Category: Aktuality

V neděli 18.11.2012 se  uskutečnilo tenisové a kondiční soustředění ve sportovním centru Polabiny Pardubice.

Na 3.antukových  a 3 badmintonových krytých dvorcích se připravovalo 16 mladých tenistů.

Součástí soustředění byla i regenerace v Aquparku Pardubice.

Výborný řízek a čočková polévka byla připravena ve vyhlášené pardubické restauraci Hradišťanka.

Mladí tenisté se připravovali pod taktovkou nejúspěšnějšího trenéra východočeského regionu pana Jaroslava VRATISLAVA (bývalého člena trenérského týmu Katariny Srebotnik ,nejlépe 17. na WTA) a aktuální mužské krajské jedničky Petra MAKRLÍKA jun. 23.násobného krajského přeborníka.

Vedoucím soustředění byl viceprezident VČTS o.s. pro sportovní činnost Ing.Petr MAKRLÍK.Akce byla pořádána pod záštitou Pardubického kraje.XX

Celý článek

II. tenisové soustředění SCM a TSM

Category: Aktuality

II.tenisové soustředění SCM a TSM při VČTS se konalo v Pardubicích v tenisovém centru Polabiny ve dnech 21.-22.9.2012

Mladí tenisté měli k dispozici 3 antukové dvorce ,badbintonové 4 dvorce a 1 krytý dvorec s umělým povrchem. Každý den byl sportovní program zakončen v novém  aquaparku Pardubice. Soustředění se zúčastnilo 15 hráčů a v průběhu soustředění proběhla  náborová akce ,,Nové naděje tenisu“

Soustředění vedl šéftrenér SCM a TSM při VČTS p. Jaroslav Vratislav, kterému asistoval první hráč kraje Petr Makrlík.

Vedoucím soustředění byl Ing.Petr Makrlík viceprezident VČTS pro sportovní činnost.

Akce byla pořádána pod záštitou Pardubického kraje.

p1210595

Celý článek

Kondiční soustředění SCM a TSM při VČTS 2012.

Category: Aktuality

V souladu s plánem činnosti VV VČTS proběhlo ve dnech 30. března – 1.dubna 2012 I.Kondiční soustředění roku 2012.

Šéftrenér SCM a TSM při VČTS pan Jaroslav Vratislav společně s trenérkou Lucií Makrlíkovou připravili pro 11 tenistů pestrý program během něhož využili atletický tunel, 5 dvorců pro badminton a tělocvičnu v Pardubicích. Odpolední trénink byl zakončen v královehradeckém aquaparku.

Z atletických výsledků stojí za zmínku časy Petra Makrlíka A Lukáše Michenky na 60 m 7,1s  a 7,4s.

Večeře již byla připravena v penzionu Šerlišský mlýn v Orlických horách, kde probíhalo soustředění za ještě zimního počasí až do neděle. Na programu byly turistické výšlapy  a každý den tělocvična. Florbalové zápasy byly vždy na ostří nože.

Soustředění bylo v neděli v podvečer zakončeno opět v královehradeckém aquaparku.

Vedoucím soustředění byl viceprezident VČTS pro sportovní činnost Ing.Petr Makrlík.

IMG_1086

Celý článek

Tenisové soustředění SCM a TSM při VČTS 2012

Category: Aktuality

Ve dnech 12.-13.4. 2012 proběhlo tenisové soustředění SCM a TSM při VČTS.

Na 6 krytých dvorcích (3 antukových a 3 travnatých) a 5 dvorcích pro badminton v tenisovém areálu TCV Pardubice se soustředění zúčastnilo 22 tenistů. Každý den byl zakončen v aquaparku v Hradci Králové. Soustředění bylo vedeno nejlepšímy trenéry a hráči, kteří jsou ve východních Čechách, šéftrenérem střediska p.Jaroslavem Vratislavem bývalým osobním trenérem Katariny Srebotnik, Lucií Makrlíkovou 15 ti násobnou oblastní přebornicí p. Mgr.Radovanem Čížkem trenérem 1. třídy, vítězem pardubické juniorky 1969, několikanásobným mistrem světa veteránů a vítězem hokejové ligy v barvách Pardubic v roce 1979. Oblastními přeborníky v tenise mužů, středních a východních Čech p.Adamem Javůrkem, DiS. a Petrem Makrlíkem, 21 násobným přeborníkem oblasti.

Vedoucím soustředění byl Ing.Petr Makrlík

P1160515

Celý článek

Informace pro kluby sdružené ve VČTS pro sezonu 2012

Category: Aktuality

1. Registrační poplatek pro rok 2012 ve výši 600 Kč zaplaťte do 31. 3. 2012 na účet VČTS 1215880329/0800, VS = identifikační číslo klubu.
Kluby, které zaplatí registrační poplatek ve stanoveném termínu obdrží 20 ks tenisových míčů.
Kluby, které nezaplatí ve stanoveném termínu a nezaplatily registrační poplatek ani za rok 2011 budou automaticky dnem 1.4. 2012 vyřazeny z evidence VČTS.

2. Vzhledem k tomu, že řada klubů mající závodní hráče i závodní družstva je skrytě vydírána vedením ČTS a nucena, pod pohrůžkou neumožnění přihlášení družstev, platit příspěvek na VčOTS, doporučuje vedení VČTS těmto klubům zaplatit vymáhaný poplatek 1000,- Kč na účet ČTS 1651382/0800,  VS:číslo klubu .Vedení VČTS rozšíří následně žalobu na škody způsobené vedením ČTS našemu svazu o tyto neoprávněně vymáhané částky.

3. Vedení VČTS nedoporučuje platit registrační poplatek na VčOTS, protože se jedná o skrytý pokus ČTS legalizovat toto jím vytvořené sdružení.

4. V současné době řeší soudy žaloby podané vedením VČTS v souladu s usnesením mimořádné valné hromady z června 2010:

I. škoda způsobená ČTS   10 941 500,- Kč (bude rozšířena o poplatky za zimní turnaje 2011-12 a registrační poplatky 2012 vybrané mimo účet VČTS od klubů v působnosti VČTS)

II. škoda způsobená VčOTS a soukromými osobami následně sdruženými ve VčOTS   3 650 000,- Kč

III. škoda způsobená zveřejňováním nepravdivých a dehonestačních informací časopisem Tenis – 300 000,- Kč

IV. škody způsobené členům a subjektům sdruženým ve VČTS  3 800 000,- Kč

5. Žaloby na protiprávní a protizákonné kroky ke škodě VČTS

– neplatnost usnesení VH ČTS 2/2010
– neplatnost odebrání pověření VČTS
– neplatnost usnesení Rady ČTS bez účasti zástupců VČTS

řeší prvoinstanční soudy.

6. Informace, že skupina rodičů a přátel tenisu, kterým není lhostejné současné dění v tenise se chystá rozjet webové stránky www.cz.tenis.cz , kde chce informovat tenisovou veřejnost o všech podvodech a funkcionářích účastnících se podvodů, převážně v hospodaření se státními prostředky a machinacemi ve věcech sportovně technických ,,Křišťálově“ čistý  tenis v Čechách

7. Informuje členskou základnu, že všechny podněty, které jsme od Vás obdrželi předáme do 31.1.2012 orgánům činným v trestním řízení.

8. Informuje členskou základnu, že do 15.2. 2012 budou hráči nominovaní do SCM a TSM při VČTS informováni o termínech  soustředění. Kluby mají možnost požádat prostřednictvím šéftrenéra VČTS pana Jaroslava Vratislava o zařazení talentovaných a pracovitých hráčů do TSM a SCM.

VII. V průběhu měsíce února se rozběhnou nové stránky VČTS.

16.1.2012                  
Vedení VČTS

Celý článek

Soustředění TSM a SCM v Pardubicích a Špindlerově Mlýně

Category: Aktuality

Ve dnech 11. -12. 2011 proběhlo kondiční soustředění mladých i malých tenisových nadějí převážně z klubů sdružených ve VČTS. Převážně na dvorcích tenisového areálu v Polabinách se soustředění zúčastnilo 22 hráčů ve věku od 7-18.let. Účastníci soustředění využili nových prostorů badmintonové haly TCV Pardubice a kromě vlastního kondičního tréninku absolvovali i regeneraci v aquaparku v Hradci Králové, florbalový zápas, soutěžní klání v  bowlingu a hlavně horskou túru za překrásného počasí ve Špindlerově Mlýně.

Tréninky vedl šéftrenér SCM a TSM při VČTS p.Jaroslav Vratislav společně s Lucii Makrlíkovou . Vedoucím soustředění byl viceprezident VČTS pro sportovní činnost Ing.Petr Makrlík

Příští kondiční soustředění se uskuteční na základě plánu činnosti VČTS v březnu 2012.Akce byla pořádána pod záštitou Královehradeckého kraje.

P1140331

Celý článek

Tenisové soustředění SCM a TSM při VČTS

Category: Aktuality

P112096229-30.9.2011 se uskutečnilo tenisové soustředění SCM a TSM při VČTS na tenisových dvorcích Tenisového centra Polabiny Pardubice.
Tenisté od 7-18 let se pod vedením zkušených trenérů p.Jaroslava Vratislava, Mgr.Radka Čížka a slečny Lucie Makrlíkové připravovali na 5ti antukových dvorcích. Součástí soustředění byla i regenerace v Aqua parku v Hradci Králové. U táborového ohně se opékaly uzenky a probíraly tenisové zážitky. Vedoucím soustředění byl viceprezident VČTS pro sportovní činnost Ing. Petr Makrlík.

Celý článek

Výzva pro tenisové kluby a tenisty sdružené v ČTS v rámci VČTS.

Category: Aktuality

Další účelová lež podivně dosazeného vedení ČTS zastupovaného p.Kaderkou vyvrácena pravomocným rozsudkem soudu.

Okresní soud Pardubice potvrdil platnost mimořádné valné hromady VČTS konané v říjnu 2008. Toto rozhodnutí je již konečné a pravomocné.

Advokátní kancelář zastupující VČTS podala návrh na exekuci ČTS pro nezaplacení soudních nákladů za prohraný soud ve věci platnosti MVH 2008.

Na základě soudního potvrzení platnosti MVH VČTS z října 2008 padla poslední účelová lež vedení ČTS, v čele s prezidentem Ing. Kaderkou CSc, pro tzv. odebrání Pověření pro řízení soutěží VČTS.

Již dříve bylo usnesením Policie ČR potvrzeno jednání Mgr.Richarda Neugebauera v souladu se zákony ČR. Nyní je i definitivně a pravomocně vyřešena MVH z října 2008. Vedení ČTS, které se připojilo k žalobě na straně pana Vladimíra Zeleného, vyloučeného z VČTS v červnu 2010, je povinno zaplatit náklady soudního řízení společně s p.Zeleným. Vedení ČTS neuspělo se  svými „nezvratnými důkazy“ (účelovými lžemi), kterými se připojilo k žalobě na straně nečlena ČTS proti řádnému členovi ČTS, jehož členství je řádně zakotveno ve Stanovách ČTS.

Poslední dvě účelové lži pana Kaderky a jeho podivně zvoleného týmu, které medializoval a sloužily jako fiktivní záminka pro návrat věrných kompliců již jsou také rozmotány.

1. Cestovní náhrady na MVH 2008 si vybrala, z více než 7 % z celé částky, Ing.Rosenbergová – Kašprišin (tehdejší ekonomka VČTS) se svým manželem a p.Machkem. 

2. Daňový nedoplatek za období 2007-2008, kdy byla ekonomem svazu Ing. Kašprišin a členy výboru i p.Chmelař, p.Zaplatílek a hospodaření dozorovali jako předseda DR p.Rejlek, místopředseda p.Zelený a člen p.Havel, stále řeší FU Pardubice a Hradec Králové. Všechny případné škody budou řádně zvoleným vedením VČTS vymáhány po Ing. Kašprišin a dalších vinících soudně.

Na základě všech skutečností a v souladu se stanovami ČTS a VČTS žádá vedení VČTS všechny kluby a členy, kterým byla způsobena protiprávním jednáním vedení ČTS nebo i případně nečlena ČTS  VčOTS škoda, aby toto sdělily vedení VČTS.

Vedení VČTS bude i nadále hájit zájmy své členské základny v souladu s platnými zákony ČR a platnými stanovami.

Celý článek

Zhodnocení činnosti STK při VčOTS

Category: Aktuality

Zhodnocení činnosti STK při VčOTS – znevážení soutěží družstev totální nekompetentností nikým nezvolených orgánů VčOTS.

Závažné porušení soutěžního řádu –znevážení 2.ligy bude předáno VV ČTS a členská základna bude informována v nejbližší době.

V souvislosti se schvalováním výsledků všech soutěží řízených VčOTS je na zvážení každého člena VČTS, zda nepodat podnět k zahájení disciplinárního šetření se STK při VčOTS a s vedoucím soutěží za nedbalý výkon funkce, jímž bylo přehlíženo (příp. z důvodu neznalosti řádů dlouho zůstávalo bez odezvy) porušování sportovně technických předpisů, čímž došlo k vážnému ohrožení regulérnosti dotčených soutěží.

Tyto prohřešky táhnoucí se celou soutěží spočívaly především v porušování čl. 71 SŘT (počet hostujících hráčů), čl. 103 (pořadí čtyřher) a čl. 53 (zákaz účasti) – minimálně do doby, než provedl VV ČTS účelový výklad.

Ani dodatečná náprava většiny prohřešků (ty zbylé jistě bdělá STK v čele s p. Zaplatílkem ještě odhalí) nemůže funkcionáře VčOTS zbavit nálepky nekompetentnosti.

K porušení řádů ze strany vedoucích jednotlivých družstev by určitě docházet nemělo, ale pokud se již stane, musí tu být garant, který toto pochybení odhalí a zajistí, aby nedocházelo k jeho opakování a tím ohrožení regulérnosti soutěží. Jelikož se tak letos nestalo, je na každém členovi VČTS, jestli chce i příští rok hrát soutěže řízené nekompetentními lidmi, jejichž nečinnost může zmařit úsilí mnoha hráčů a družstev.

Článek 84

Pořadí hráčů na soupisce je určeno jejich žebříčkovým umístěním, a to v rozsahu do BH 15 včetně. Ostatní hráči jsou na soupisce až za těmito hráči. Vzájemné pořadí hráčů, jejichž žebříčkové umístění CŽ je v uvedeném rozsahu stejné, nebo kteří jsou na žebříčku umístěni hůře,určí klub libovolně při dodržení pravidla, že hráči, kteří nejsou v žebříčku příslušné věkové kategorie vůbec uvedeni, tj. s bonusovou hodnotou 1, musí být zařazeni až v závěru soupisky za všemi hráči, kteří mají bonusovou hodnotu vyšší. Má-li klub v soutěžích více družstev téže věkové kategorie, nesmí být uvedeni na soupiskách nižších družstev hráči zařazení na místech 1–4 (muži, dorostenci, žáci), resp. 1–2 (ženy, dorostenky, žákyně) všech soupisek vyšších družstev. Pokud vyšší družstvo startuje v soutěži, v níž utkání sestává z méně dvouher než 4 (u mužů) + 2 (u žen), upravuje se toto omezení tak, aby bylo v souladu s počtem dvouher v soutěži, jehož je vyšší družstvo účastníkem. Do stanoveného počtu ve smyslu tohoto ustanovení se mohou počítat hostující a zahraniční hráči pouze v počtu odpovídajícím hodnotám uvedeným v článku 71 SŘ. Startují-li dvě družstva klubu v téže soutěžní třídě, nesmí mít na svých soupiskách ani v jediném případě téhož hráče. U jednorázově konaných soutěží provede vedoucí soutěže před jejím zahájením aktualizaci pořadí hráčů a hráček na soupiskách (v případě MČR družstev mládeže včetně úprav BH pro potřeby nasazení družstev) v souladu se světovými žebříčky ATP, WTA, ITF a TE dle čl. 5

 

Článek 71

V soutěži může startovat pouze klubové družstvo, tj. družstvo složené z hráčů, kteří jsou v klubu registrováni nebo do něj mají povoleno hostování. V jednom utkání mohou za družstvo nastoupit maximálně tři hostující hráči. V případě, že družstvo využije v utkání startu jednoho zahraničního hráče (čl. 85), omezuje se počet povolených hostujících hráčů na dva.

 

Článek 85

Hráči a hráčky ČR mohou v téže sezóně startovat v soutěžích družstev v ČR i zahraničí. Start v soutěžích družstev v zahraničí je podmíněn předchozím souhlasem mateřského klubu. Start zahraničních hráčů a hráček v soutěžích družstev v ČR je povolen při splnění všech ustanovení soutěžního a registračního řádu. V soutěžích řízených ČTS může v každém utkání nastoupit maximálně jeden zahraniční hráč nebo hráčka. Na Mistrovství ČR družstev mládeže může v každém utkání startovat maximálně jeden hráč nebo hráčka nemající české státní občanství. Hráč, který je občanem členského státu EU, není považován za zahraničního hráče.

 

Vedení VČTS

 

Celý článek

Vyloučení Ing.Petra Makrlíka z TK Pernštýn Pardubice bylo protizákonné a tudíž neplatné.

Category: Aktuality

Krajský soud v Pardubicích potvrdil rozhodnutí Okresního soudu Pardubice ve věci vyloučení Ing. Petra Makrlíka z klubu TK Pernštýn Pardubice s tím, že toto vyloučení bylo provedeno v rozporu s platnými zákony ČR a Listinou lidských práv a svobod a je tudíž neplatné.

TK Pernštýn Pardubice v čele s Milanem Chmelařem (autorem celé akce) je povinen zaplatit náklady soudních řízení do tří dnů. Toto rozhodnutí je konečné.

V této kauze zasedal Nejvyšší soud ČR a jednoznačně rozhodl, že do budoucna již nelze perzekuovat bezdůvodným vylučováním nebo pod fiktivními záminkami členy občanského sdružení.

Nikdo tedy nemůže vylučovat členskou základnu nebo dokonce svaz jenom proto, že se dotazují, kam zmizely státní prostředky určené na tenisovou mládež a to dokonce ani v tom případě, že tuto likvidační snahu skryje pod záminku „poškozování dobrého jména“.

Věříme, že stejným způsobem budou postupně vyřešeny i další protiprávní kroky v této oblasti.

Vedení VČTS

Celý článek