Rubrika Usnesení VV VČTS

Usnesení ze zasedání VV VČTS

Category: Usnesení VV VČTS


Celý článek

Usnesení ze zasedání VV VČTS

Category: Usnesení VV VČTS

Celý článek

Usnesení VV VČTS

Category: Usnesení VV VČTS

 

Usnesení ze zasedání VV VČTS ze dne 22. 11. 2012

 

 

Přítomni: Jiří Kadaník, Jiří Vopařil, Petr Adler, Petr Makrlík, Renáta Holubová, Milan Nosek, Rostislav Hloušek, Jiří Hác

Omluven: Jiří Bláha

 

Hosté: Miloslav Tlapa –  předseda DR VČTS

 

 

 

VV 01/20  bere na vědomí informace o průběhu jednotlivých soudních žalob, které byly

podány v souladu s usneseními VV

 

VV 02/20  bere na vědomí informace o průběhu jednotlivých trestních oznámení, která byla

podána v souladu s usnesením VV na základě podkladů členské základny

 

VV 03/20   bere na vědomí informaci o splnění plánu činnosti na rok 2012 ve všech oblastech

 

VV 04/20   schvaluje návrh rozpočtu na rok 2013

 

VV 05/20   schvaluje plán činnosti na rok 2013

 

VV 06/20   schvaluje odstoupení Ing. Evy Bulisové z VV z důvodu mateřských povinností.

Děkuje jí za vykonanou práci a přeje jí hodně zdraví.

 

VV 07/20    schvaluje kooptaci Renáty Holubové do VV

 

VV 08/20    gratuluje všem oblastním přeborníkům a medailistům z mistrovství republiky

 

VV 09/20   doporučuje klubům sdruženým ve VČTS vznášet opakovaně v souladu se sta-

novami ČTS dotazy na VV ČTS a Radu ČTS, kam mizí finanční prostředky a o

jaké částky vlastně jde

 

VV 10/12   gratuluje vítězným týmům DC a Fed Cupu, ale zároveň se distancuje od  financování

těchto aktivit z peněz daňových poplatníků přes ČD a další státní firmy.

 

 

 

 

V Pardubicích dne 22.11.2012                            zapsal: Milan Nosek

 

Celý článek

Usnesení ze zasedání VV VČTS

Category: Usnesení VV VČTS

 

Celý článek

Usnesení z VV VČTS

Category: Usnesení VV VČTS

Usnesení ze zasedání VV VČTS ze dne 26.6.2012

Celý článek

Usnesení VV VČTS

Category: Usnesení VV VČTS

Usnesení ze zasedán VV VČTS ze dne 29.5.2012

Celý článek

Usnesení VV VČTS

Category: Usnesení VV VČTS

Usnesení ze zasedání VV VČTS ze dne 29.3.2012

Celý článek

Usnesení VV VČTS

Category: Usnesení VV VČTS

Usnesení z VV VČTS ze dne 9. února 2012.

Celý článek

Usnesení ze zasedání VV VČTS

Category: Usnesení VV VČTS

Celý článek

Usnesení ze zasedání VV VČTS

Category: Usnesení VV VČTS

Usnesení VV VČTS ze dne 12.11.2011

Celý článek